BUDYNKI JEDNORODZINNE – WYBRANE PROJEKTY

Nad Brzegiem Czarnej

Osiedle budynków mieszkalnych jednorodzinnych

„Nad brzegiem Czarnej”
Marki /k Warszawy

Vila Natura

Osiedle budynków mieszkalnych jednorodzinnych

„Villa Natura”
Wilanów , Warszawa

Osiedle przy Bluszczańskiej

Osiedle budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie bliźniaczej
ul. Bluszczańska , Warszawa

Kobuza

Budynek mieszkalny jednorodzinny
ul. Kobuza , Warszawa

Luxemburg

Budynek mieszkalny jednorodzinny
Machtum , Luksemburg

Suchy Dwór

Zespół domów w Suchym Dworze
budynek mieszkalny

typ „El Presidente”
ul. Szkolna , Suchy Dwór

gmina Kosakowo

Ahambra

Zespół domów w Suchym Dworze
budynek mieszkalny

typ „Alhambra”
ul. Szkolna , Suchy Dwór

gmina Kosakowo

Carmen

Zespół domów w Suchym Dworze
budynek mieszkalny

typ „Carmen”
ul. Szkolna , Suchy Dwór

gmina Kosakowo

Gilbrartar

Zespół domów w Suchym Dworze
budynek mieszkalny

typ „Gibraltar”
ul. Szkolna , Suchy Dwór

gmina Kosakowo

Marabela

Zespół domów w Suchym Dworze
budynek mieszkalny

typ „Marbella”
ul. Szkolna , Suchy Dwór

gmina Kosakowo

Rezydencja w Gdyni

Budynek mieszkalny jednorodzinny
Gdynia

Radom

Budynek mieszkalny jednorodzinny
/ okolice Radomia /