BUDYNKI WIELORODZINNE – WYBRANE PROJEKTY

Batystowa

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym
ul. Rybałtów, Warszawa

Piekna

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym dwukondygnacyjnym
ul. Piękna 28, Warszawa

Wspolna

Modernizacja i rozbudowa budynku mieszkaniowego
ul. Wspólna 50, Warszawa

Hoza

Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z budową dwupoziomowego garażu podziemnego
ul. Hoża 50, Warszawa

Ogrody Shiraz

Osiedle domów mieszkalnych
z garażem podziemnym

„Ogrody Shiraz”
ul. Drawska 14, Warszawa

Baracka

Nadbudowa budynku mieszkalnego
ul. Bracka 5, Warszawa

Popularna

Hotel z restauracją i budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Popularna 60, Warszawa

Łotewska

Przebudowa budynku mieszkalnego
i rozbudowa części podziemnej
ul. Łotewska 6, Warszawa