O FIRMIE

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu, nadzorze nad realizacją jak również diagnostyką konstrukcji budowlanych pragniemy zaoferować państwu swoje usługi. W pracy kierujemy się potrzebą wykonania projektu o jak najwyższej wartości merytorycznej w możliwie krótkim czasie. Wybieramy dla klienta najlepsze rozwiązania uwzględniające aspekty niezawodności projektowanych przez nas obiektów oraz ekonomiki inwestycji w fazie realizacji i w czasie późniejszego użytkowania.

mgr inż. Sławomir Szarleja

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej

Wa-224/02
Członek MOIIB nr MAZ/BO/5931/02

mgr inż. Michał Dębkowski

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

oraz Wydziału Budownictwa Wojskowej Akademii Technicznej

Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej

MAZ/0274/PWOK/12
Członek MOIIB nr MAZ/BO/0448/12