PRZYDATNE LINKI

 

   Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej   

    http://www.transport.gov.pl/    

   Główny Urząd Nadzoru Budowlanego   

    http://www.gunb.gov.pl/   

   Mazowiecki Inspektorat Nadzoru Budowlanego   

    http://www.maz.winb.gov.pl/   

   Polska Izba Inżynierów Budownictwa

    http://www.piib.org.pl/

   Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa

    http://www.maz.piib.org.pl/

   Instytut Techniki Budowlanej

    http://www.itb.pl/

   Polski Komitet Normalizacyjny

    http://www.pkn.pl/

   Izba Architektów RP

    http://www.izbaarchitektow.pl/   

   Geodezja i kartografia - geoportal

    http://www.geoportal.gov.pl/