ZAKRES USŁUG

Biuro zajmuje się działalnością projektową oraz ekspercką konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Specjalizujemy się w budownictwie mieszkalnym oraz przemysłowym. Realizujemy również projekty w zakresie budownictwa usługowego, handlowego i inżynierii lądowej. Wykonujemy projekty konstrukcji stalowych dla budownictwa modułowego w oparciu o założenia funkcjonalno – użytkowe dla szpitali, biur, mieszkań oraz obiektów wystawienniczych. Prowadzimy w zakresie obiektów istniejących, a zwłaszcza zabytkowych działalność doradczą w oparciu o wykonywane ekspertyzy budowlane.

 

Działalność projektowa:

 • projekty konstrukcji żelbetowych
 • projekty konstrukcji stalowych
 • projekty konstrukcji drewnianych
 • projekty wzmocnień i zabezpieczeń konstrukcji budynków
  lub jego elementów zagrożonych awarią budowlaną
 • projekty "podchwytywania" i podbijania fundamentów
  istniejących budynków
 • projekty rozbiórek
 • inwentaryzacje ogólnobudowlane

 • Działalność ekspercka:

 • ekspertyzy techniczne hal stalowych
 • ekspertyzy budynków mieszkalnych
 • ekspertyzy użyteczności publicznej
 • ekspertyzy kościołów
 • ekspertyzy obiektów objętych opieką konserwatorską
 • oceny techniczne nośności, stanu, stopnia zużycia
  oraz uszkodzeń budynków lub ich części
 • opinie na temat jakości wykonanych robót budowlanych

 • Doradztwo techniczne:

 • optymalizacja rozwiązań projektowych pod kątem redukcji kosztów
 • optymalizacja rozwiązań projektowych pod kątem minimalizacji czasu realizacji
 • doradztwo w zakresie wyboru technologii budowy oraz materiałów
 • opiniowanie oraz weryfikacja dokumentacji projektowych
 • przygotowywanie założeń projektowych na etapie koncepcji
  i koordynacji międzybranżowych
 • nadzór autorski i inwestorski
 • odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych od wykonawców i deweloperów